รางปลูกและรางรวมน้ำ ขนาด 16x16 ซม.และอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ Food grade