แบรนด์สินค้า

Color
Size

กระถางแขวน 8 นิ้ว ขนาดกลาง